skip to Main Content

Accept af indre tilstand

Med denne øvelse træner du accept af vanskelige tanker, følelser eller fornemmelser. Formålet med øvelsen er at give plads til de indre fornemmelser, der er hos dig i øjeblikket. De er her allerede. Når du opgiver kampen imod dem, kan du rette din opmærksomhed og energi mod det, der er betydningsfuldt for dig i stedet for.

Inspiration af bl.a. Russ Harris, 2009

Back To Top
X