skip to Main Content

FORSIKRINGSSELSKAB

Individuelt samtaleforløb

De fleste mennesker oplever perioder i livet, hvor hverdagens krav bliver vanskelige at håndtere. Der kan være perioder, hvor stress, angst, depression eller anden krise forhindrer én i at opretholde den ønskede hverdag. I sådanne perioder er den rette behandling afgørende for varigheden af tilstanden, og det kan derfor være en stor hjælp at kontakte en professionel psykolog.

Hos Blenstrup & Bisgaard bliver du mødt med en respektfuld, anerkendende og fordomsfri tilgang, hvor vi gennem gensidig forståelse, tillid og tryghed etablerer fundamentet for dit terapeutiske forløb.

Hos Blenstrup & Bisgaard trækker vi på mange års erfaring fra både det erhvervspsykologiske og det kliniske område. Arbejdsliv og privatliv hænger uundgåeligt sammen, og hos er der mulighed for at arbejde med både dine private og dine arbejdsmæssige rammer under processen. Det er vores rolle at være bindeled mellem en bred psykologisk viden og din evne til at skabe konkrete forandringer i din hverdag. Du vil derfor opleve at blive udfordret på dine vaner, dine antagelser og din adfærd. I forløbet arbejder vi med konkrete situationer fra dit liv, og der anvendes konkrete metoder, som du kan gøre brug af både under og efter dit forløb hos os.

Et samtaleforløb indledes med et møde, hvor vi taler om dine udfordringer, din livssituation og dine ønsker for forløbet.

En behandlingssession har en varighed af 45 minutter.

Forebyggelsesforløb

Når en leder eller medarbejder oplever ubalance, psykiske udfordringer og mistrivsel i sit arbejde, er det afgørende med hurtig og relevant hjælp og støtte.

Formålet med et forebyggelsesforløb ved Blenstrup & Bisgaard er, at begyndende stressproblematik eller mistrivsel håndteres i opløbet, hvorved egentlig sygdom og sygemelding kan undgås. Formålet er endvidere at udvikle medarbejderens såvel som virksomhedens evne til at forebygge og håndtere psykiske udfordringer og belastninger i arbejdslivet.

Et forebyggelsesforløb ved Blenstrup & Bisgaard omfatter inddragelse af nærmeste leder således, at både medarbejder og leder klædes på til samarbejdet omkring de aktuelle udfordringer. Stressproblematik og mistrivsel på en arbejdsplads er både et individuel og et fælles anlæggende, hvorfor evnen til at samarbejde herom er afgørende.

Et forebyggelsesforløb kan omfatte:

  • Op til fem individuelle samtaler med psykolog
  • En eller to samtaler med nærmeste leder og psykolog

Back to Work

At fastholde og støtte en medarbejder, der er på vej tilbage til arbejdspladsen efter endt sygefravær, kræver et tæt samarbejde mellem medarbejder, nærmeste leder og psykologen. Som medarbejder kan det være særdeles vanskeligt at være alene om at varetage og implementere de nødvendige tiltag, der understøtter en succesfuld tilbagevenden til arbejdet. Et fastholdelsesforløb ved Blenstrup & Bisgaard omfatter derfor inddragelse af nærmeste leder, hvorved begge parter klædes på til at håndtere og samarbejde omkring medarbejderens genoptagelse af arbejdet.

Fastholdelsesforløbet har til formål at sikre en tryg og tilpasset tilbagevenden, hvor både medarbejder og virksomhed styrkes i evnen til at håndtere psykiske udfordringer og arbejdslivet. Udover de åbenlyse resultater i form øget trivseI, lavere sygefravær, mindre tab af produktion og bedre mulighed for fastholdelse og rekruttering medfører konceptet også en øget organisatorisk læring vedrørende forebyggelse, fastholdelse og langsigtet performance hos de ansatte. Se også bæredygtigt arbejdsliv.

Et fastholdelsesforløb skræddersyes på baggrund af den enkeltes situation. Et muligt forløb kan omfatte:

  • Op til syv individuelle samtaler med psykolog
  • To samtaler med nærmeste leder og psykolog

Psykologfaglig vurdering

 

Udvidet psykologisk afklaring

Formålet med en udvidet psykologisk afklaring er at give sagsbehandler og borger et godt udgangspunkt for samarbejdet og for at matche det videre forløb med borgerens udfordringer og konkrete behov. Vi afklarer funktionsniveau, ressourcer og barrierer i relation til beskæftigelse, samt personlige handlemønstre og -strategier. Der vurderes på eventuelle barrierer, samt konkrete og praksisnære anbefalinger i henhold til det videre forløb. En udvidet psykologisk afklaring hviler på borgerens beretning om eget liv, erfaringer og oplevelser, herunder særligt uddannelses- og arbejdsmæssige erfaringer.

Kognitiv funktionsafklaring

En kognitiv funktionsafklaring giver et grundigt indblik i borgerens kognitive ressourcer og barrierer i relation til beskæftigelse. Rapporten omfatter konkrete og praksisnære anbefalinger i henhold til det videre borgerforløb. Den kognitive funktionsafklaring udarbejdes på baggrund af struktureret interview og neuropsykologisk test.

Back To Top
X