skip to Main Content

VIRKSOMHED

Forebyggelse

Når en leder eller medarbejder oplever ubalance, psykiske udfordringer og mistrivsel i sit arbejde, er det afgørende med hurtig og relevant hjælp og støtte.

Formålet med et forebyggelsesforløb ved Blenstrup & Bisgaard er, at begyndende stressproblematik eller mistrivsel håndteres i opløbet, hvorved egentlig sygdom og sygemelding kan undgås. Formålet er endvidere at udvikle medarbejderens såvel som virksomhedens evne til at forebygge og håndtere psykiske udfordringer og belastninger i arbejdslivet.

Et forebyggelsesforløb ved Blenstrup & Bisgaard omfatter inddragelse af nærmeste leder således, at både medarbejder og leder klædes på til samarbejdet omkring de aktuelle udfordringer. Stressproblematik og mistrivsel på en arbejdsplads er både et individuel og et fælles anlæggende, hvorfor evnen til at samarbejde herom er afgørende.

Et forebyggelsesforløb kan omfatte:

 • Op til fem individuelle samtaler med psykolog
 • En eller to samtaler med nærmeste leder og psykolog

Back to Work

At fastholde og støtte en medarbejder, der er på vej tilbage til arbejdspladsen efter endt sygefravær, kræver et tæt samarbejde mellem medarbejder, nærmeste leder og psykologen. Som medarbejder kan det være særdeles vanskeligt at være alene om at varetage og implementere de nødvendige tiltag, der understøtter en succesfuld tilbagevenden til arbejdet. Et fastholdelsesforløb ved Blenstrup & Bisgaard omfatter derfor inddragelse af nærmeste leder, hvorved begge parter klædes på til at håndtere og samarbejde omkring medarbejderens genoptagelse af arbejdet.

Fastholdelsesforløbet har til formål at sikre en tryg og tilpasset tilbagevenden, hvor både medarbejder og virksomhed styrkes i evnen til at håndtere psykiske udfordringer og arbejdslivet. Udover de åbenlyse resultater i form øget trivseI, lavere sygefravær, mindre tab af produktion og bedre mulighed for fastholdelse og rekruttering medfører konceptet også en øget organisatorisk læring vedrørende forebyggelse, fastholdelse og langsigtet performance hos de ansatte. Se også bæredygtigt arbejdsliv.

Et fastholdelsesforløb skræddersyes på baggrund af den enkeltes situation. Et muligt forløb kan omfatte:

 • Op til syv individuelle samtaler med psykolog
 • To samtaler med nærmeste leder og psykolog

Erhvervsaftale

Som virksomhed har I mulighed for at indgå en fast erhvervsaftale.

Med en erhvervsaftale hos os, får I:

 • Behandlingsgaranti inden for 5 hverdage
 • Mulighed for behandling og rundbordssamtaler på jeres adresse
 • Fast tilknyttede psykologer, så vi gradvist oparbejder og sikrer kendskab til og forståelse for netop jeres virksomhed
 • Et tæt samarbejde med ½-årlige statusmøder, der sikrer jer indblik i generelle tendenser og relevante fokusområder for jeres virksomhed
 • Direkte adgang til psykologisk sparring udfordringer og rådgivning på konkrete spørgsmål
 • Ingen binding. Ingen løbende udgifter. I betaler kun for de ydelser, som I benytter

Lederudvikling

Som leder skal du kende dig selv i mødet med andre. Med et lederudviklingsforløb hos Blenstrup & Bisgaard erhvervspsykologer får du en stærk forståelse af din lederprofil, herunder dine styrker og dine udfordringer, sådan som du opleves af andre. Vi arbejder med dit omdømme, din adfærd og måden hvorpå, du håndterer pres og udfordringer. Det gør vi, fordi andres oplevelse af dig er mere interessant end din egen oplevelse af dig selv, når det kommer til karriereudvikling og performance. Som leder er du dybt afhængig af at skabe resultater gennem dine medarbejdere og det er derfor afgørende, at du kender både dine styrker og dine svagheder, sådan som de opleves af andre, og at du samtidigt er klædt på til at håndtere dem.

Vi arbejder med Hogan testsystem, der retter sig mod topledere, mellemledere og specialister, og anvendes til individuel lederudvikling, teamudvikling, rekruttering og karriereafklaring. Hogan er udviklet til erhvervslivet og adskiller sig derved fra hovedparten af de større personlighedstest, der oprindeligt er udviklet i en klinisk sammenhæng.

Et typisk forløb baseret på fuld Hogan profil omfatter:

 1. Test med fuld Hogan
 2. Tilbagemelding med gennemgang af profil, varighed 1 ½ time
 3. Coachingforløb med x antal samtaler

Kort om Hogan

Hogan-testen omfatter tre test, der afspejler hhv. personlige styrker, personlige svagheder (derailers), samt drivkraft og motivation. De to test, der afspejler personlige styrker og personlige svagheder er eksternt valideret og afspejler dine styrker og svagheder, sådan som det opleves af andre. Vi arbejder derfor med dit omdømme og ikke din identitet. Det perspektiv står i modsætning til øvrige test på markedet, der oftest er baseret på selvrapportering og analyse af identitet. Omdømme er her det indtryk og den oplevelse, du efterlader hos dine medarbejdere, dine kolleger, dine samarbejdspartnere, dine kunder og din chef. Det betyder, at testen via dine besvarelser afspejler, hvad du skaber hos andre, og hvordan andre oplever dig.

Du kan læse mere på www.hoganassessments.com og du er også velkommen til at kontakte Karin Bisgaard på tlf. 28 146 166 eller kb@blenstrupbisgaard.dk, hvis du har spørgsmål eller overvejelser omkring vores forløb.

Workshops og oplæg

Hos Blenstrup & Bisgaard erhvervspsykologer tager et kursus eller foredrag altid afsæt i jeres specifikke behov, erfaringer og strategi. Vi leverer derfor ikke standardkoncepter. Et samarbejde med os indledes med et formøde og afsluttes med en opfølgning. Under formødet får vi den nødvendige indsigt i jeres virksomhed, konkretiserer jeres behov og afstemmer indhold. Med opfølgning sikrer vi implementering og forankring.

Vi afholder workshops, kurser og foredrag om:

 • Stress, krav og bæredygtigt arbejdsliv
 • Effektiv mødekultur
 • Det professionelle samarbejde
 • Ledelsesmæssige styrker og skyggesider
 • Spot stress hos dine medarbejdere/kolleger og undgå sygemeldinger
 • Håndtering af vold og trusler
 • Den svære samtale
 • Mestring af psykisk sygdom og job
 • Mestring af psykiske udfordringer

Bæredygtigt arbejdsmiljø

Vi arbejder både med strategi og adfærd, når vi arbejder med arbejdsmiljø og trivsel. Det gør vi, fordi vi ved, at en seriøs og sammenhængende arbejdsmiljøindsats bygger på virksomhedens strategi, opgaven og medarbejdernes adfærd i hverdagen. Der eksisterer rigeligt af abstrakte indsatsplaner og arbejdsmiljøpolitikker, samt kursusmapper, der pryder hylderne efter endt forløb. Vi ønsker at levere noget andet, og vi gør os derfor umage for altid at leverer praksisnære, skræddersyede og direkte anvendelige løsninger.

Vores samarbejde indledes med et uforpligtende og gratis formøde, hvor vi bliver kloge på jeres virksomhed, jeres retning, jeres værdier, når de omsættes til handling, samt jeres aktuelle udfordringer. Herefter udarbejder vi et forløb, der rummer aktiv deltagelse, konkrete anbefalinger, brugbare værktøjer og træning, der kan anvendes direkte. Vi afslutter med en opfølgning for at sikre bredt kendskab, implementering og anvendelse i hverdagen.

Vi ved, at høje krav, forandringer, kontante afbrydelser og følelsesmæssige belastninger udgør risikofaktorer for en stor del af arbejdsstyrken i dag. Vi ved også, at en seriøs og langsigtet arbejdsmiljøindsats ikke handler om at kontrollere eller minimere disse forhold, men om at styrke både virksomhedens og medarbejderens evne til at håndtere disse forhold, når de gør sig gældende. Vi ruster derfor både ansatte og virksomhed ved at skærpe en fælles retning, et fælles fokus og konkrete handlemuligheder for den enkelte indenfor de forskellige arbejdsmiljøområder. Herved bliver arbejdsmiljøindsatsen et fælles anlæggende, der guider den enkelte ansatte i krævende og vanskelige situationer.

Back To Top
X