Danmarks Mentale Sundhedsdag 8. oktober

– Vi sætter fokus på Mental Sundhed i arbejdslivet

Danmarks Mentale Sundhedsdag 8. oktober

– Vi sætter fokus på Mental Sundhed i arbejdslivet

Du er her: Hjem » Danmarks Mentale Sundhedsdag

I forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag den 8. oktober 2020, har vi hos Blenstrup & Bisgaard fokus på Mental Sundhed i arbejdslivet. 

Vil I også gerne have viden, værktøjer og værdifuld inspiration til at fremme Mental sundhed på jeres arbejdsplads? Vi har sammensat et program bestående af vores mest eftertragtede foredrag og workshops, så I kan vælge det arrangement, der passer bedst til jeres behov. Alle vores arrangementer afholdes af en erfaren erhvervspsykolog fra Blenstrup & Bisgaard med mange års erfaring indenfor fremme af mental sundhed hos både private og professionelle.  

De følgende arrangementer har en varighed af 3 timer, og kan afholdes som workshops eller foredrag afhængigt af, hvad I foretrækker:

Emne: Bæredygtig ledelse af egne og andres ressourcer

Målgruppe: Ledere

Som leder er din egen mentale sundhed og balance en af de vigtigste faktorer for både din egen og dine medarbejderes trivsel og performance. På godt og ondt er din tilstand afsmittende på dine medarbejdere, og det samme er dine vaner og rutiner. Det betyder også, at du kan påvirke dine medarbejdere positivt ved at gå forrest og tage din egen mentale sundhed seriøst, og samtidigt udleve gode og sunde vaner i hverdagen. En leder i balance kan i langt højere grad:

 • Fremstå autentisk og tillidsvækkende overfor såvel medarbejdere som direktion
 • Skabe, bevare og kommunikere overblik og indsigt
 • Skabe et sundt og bæredygtigt miljø for sine medarbejdere
 • Spotte og hjælpe medarbejdere, der mistrives eller er stressede

Dette får du med:

 • Metoder til at sætte retning og stå stærkt forankret i dine værdier
 • Du bliver klogere på egne valg? – Er det opnåelse eller undgåelse?
 • Respekt for restitution – Professionel præstation og professionel restitution, 2 sider af samme sag
 • Metode til at opbygge balance i tilværelsens 4 rum – Hvilke rum skaber du for dig selv?

Emne: Håndtering af stressramt medarbejder

Målgruppe: Ledere 

Når stress rammer en medarbejder, så rammer det ofte også lederen både personligt og ledelsesfagligt. Når en medarbejder bliver stressramt, medfører det en række spørgsmål og overvejelser om egen ledelsesmæssige rolle og funktion, støtte til det resterende team, fordeling af opgaver uden at belaste yderligere, kontakten til den stressramte og en god fastholdelse eller tilbagevenden til arbejde. Gennemgående og helt centralt fylder spørgsmålet om hvor meget og hvor lidt? På workshoppen får I helt konkrete værktøjer, som I kan anvende, næste gang en medarbejder bliver sygemeldt. 

Dette får du med:

 • Hvordan har du det… i forhold til dine opgaver? – Værktøj og skærpet fokus til den vigtige samtale.
 • Tryghed omkring tilbagevenden eller fastholdelse – Det handler mere om opgaverne end om tidsplanen
 • Faktorer der hhv. forbedrer og forværrer et stressforløb
 • Fokus på den øvrige kollegagruppe – en ofte overset del af processen

 

Emne: Mental sundhed – Øget livskvalitet, mere handlekraft, mindre stress 

En af de helt store udfordringer i dag er at håndtere de stadigt stigende krav i både det private og det professionelle hverdagsliv. Det handler både om egne krav og forventninger, andres krav og forventninger, og forestillingen om andres krav og forventninger. På workshoppen får I metoder til at balancere de områder af tilværelsen, der har størst betydning for vores mentale sundhed. Mental sundhed handler om mere end fravær af stress og mistrivsel. Mental sundhed handler om at skabe liv, der er værd at leve professionelt såvel som privat.

Dette får du med:

 • Metoder til at sætte retning og stå stærkt forankret i dine værdier
 • Du bliver klogere på egne valg? – Er det opnåelse eller undgåelse?
 • Respekt for restitution – Professionel præstation og professionel restitution, 2 sider af samme sag
 • Metode til at opbygge balance i tilværelsens 4 rum – Hvilke rum skaber du for dig selv?

 

Emne: Stærkt samarbejde & klar kommunikation

Med et stærkt samarbejde og klar kommunikation, kan I styrke både teamets trivsel og den enkeltes mentale sundhed. Pres i hverdagen øger risikoen for, at kommunikation, koordinering og samarbejde nedprioriteres til fordel for nu-og-her hasteopgaver. På workshoppen får I viden om, hvorfor netop kommunikation, koordinering og samarbejde er afgørende for vores trivsel og effektivitet i en travl hverdag. Med den rette kommunikation kan I styrke jeres sammenhængskraft, få glæde og tryghed i arbejdet, opleve øget mening og I kan tilmed sænke tidsforbruget. Kommunikation og samarbejde er i høj grad forbundet med mental sundhed og et bæredygtigt arbejdsliv, hvor vi trives, udvikler os og bidrager til et fælles sigte.  

Dette får du med:

 • 5 faktorer der blokkerer kommunikation og samarbejde
 • Metode til at opdage og håndtere konkurrerende formål – Når der er flere formål, og vi ikke har samme behov
 • 3 effektive værktøjer:
  • Sådan gør du det lettere for dig selv at kommunikere og stille kvalificerende spørgsmål.
  • Disse spørgsmål kan øge tryghed, skærpe fokus og spare dig for tid.
  • Så lidt skal der til, for at du trænger igennem med dit budskab.

Emne: Arbejdsglæde på formel

Findes der en formel for arbejdsglæde? Det gør der helt sikkert, men måske misser I værdifulde guldkorn og erfaringer, hvis I ikke starter hos jer selv? Som konsulenter bliver vi ofte mødt med et ønske om, at vi skal bibringe noget nyt, ny viden, ny forskning eller nye perspektiver. Det har selvfølgelig også sin berettigelse. Men i forhold til arbejdsglæde såvel som arbejdsmæssige værdier mener vi, at I får et langt bedre og anvendeligt udbytte af at gå på jagt i egne erfaringer – og vi hjælper jer selvfølgelig meget gerne med at lede processen.

Dette får du med:

 • Konkrete metoder: Hvad kigger vi egentlig efter, når vi kigger efter arbejdsglæde?
 • Viden og skrærpet formål: Hvad har stress, mental sundhed og arbejdsglæde med hinanden at gøre?
 • Enkle værktøjer til at stille helt skarpt på egen arbejdsglæde

 

Emne: Genstart efter corona

Når vi genstarter efter Corona, har medarbejdere såvel som ledere brug for at opbygge, genfinde og styrke motivation, engagement og fælles fokus. Efteråret venter, store forandringer vil fortsat gøre sig gældende, og usikkerhed er og har været en del af hverdagen gennem længere tid. Nogle trives i det foranderlige og uforudsigelige. Andre tæres. Kræfterne skal nu forenes, og forskellige behov skal imødekommes. En vigtig opgave bliver indledningsvist at møde kolleger og medarbejdere der, hvor de er. Det handler om at sætte de menneskelige ressourcer helt centralt, og skabe rammer, der understøtter en sådan kultur.

Dette får du med:

 • Enkle metoder til at styrke tillid, tryghed og fælles fokus ved at tale om det, der fylder hos teamet
 • 5 opmærksomhedspunkter til fremme af trivsel og mental sundhed
 • Procesmodel: Sådan samles og styrkes teamet omkring fælles retning, fælles formål og fælles mål
 • Konkrete og anvendelige værktøjer, der styrker retning, mening og engagement

 

Emne: Stå stærkt i forandringer og organisationsændringer

Når forandringerne rammer (igen?) går der en masse mere eller mindre forudsigelige dynamikker i gang i teamet – og blandt alle de samarbejdspartnere, som teamet har i den øvrige organisation. Der kan opstå usikkerhed både i forhold til jobindhold, jobsikkerhed, sociale relationer mm. Trivsel, motivation og engagement svinger op og ned blandt teamets medarbejdere – og ofte i utakt. Usikkerheden og evt. dårlig stemning tærer over tid på den mentale sundhed hos alle. Som leder bliver du måske endda usikker på, om dialoger om trivslen skader mere end den gavner, fordi nogle teammedlemmers dårlige humør synes at trække de andre endnu længere ned. Men det gør den ikke, hvis man har de rigtige værktøjer!

Dette får du med:

 • Viden om almindelige reaktioner på forandring og forandringers betydning for mental sundhed
 • Værktøjer til at sætte fælles mål, når de organisatoriske mål er uklare
 • Værktøjer til at rammesætte og facilitere de nødvendige dialoger
 • Værktøjer til at ansvarliggøre og engagere alle i teamet/afdelingen

 

Emne: Mental sundhed og bæredygtigt arbejdsliv

Et bæredygtigt arbejdsliv handler om at skabe balance på tværs af tilværelsen. Mental sundhed og bæredygtigt arbejdsliv skabes, når vi skaber et alsidigt liv, hvor vi lever, præsterer og næres i forskellige sammenhænge og områder af vores liv. Et liv i bæredygtig balance fremmer vores overskud og fokus på det, der har størst betydning for os. Når vi er engageret på en meningsfuld måde, så skaber vi de bedste forudsætninger for mental sundhed og for vores evne til at præstere stabilt over tid både privat og professionelt.

Dette får du med:

 • Blik for forvaltningen af egne ressourcer
 • Skærpet fokus på det, der er virkelig vigtigt professionelle såvel som private.
 • Metoder til at prioritere, træffe valg og handle på det, der har størst værdi på sigt.
 • Metoder til at træne tolerance overfor ubehag og distraktion, så valg og handlinger kan styres af opnåelse og ikke undgåelse

 

Sted & dato 

Hos jer i uge 41 eller efter aftale.

 

Form og omfang

Foredrag eller workshop af 3 timers varighed.

 

Foredragsholder

Erfaren erhvervspsykolog fra Blenstrup & Bisgaard med mange års erfaring med fremme af mental sundhed hos både private og professionelle.

 

Pris på ovenstående arrangementer 

10.000 kr. eksl.moms + transportudgifter.

Kontakt og hør nærmere:

Karin Bisgaard, founding partner, cand.psych.aut.

e-mail: kb@blenstrupbisgaard.dk

Mobil: +45 28 146 166

Om Blenstrup & Bisgaard

Vi er alle autoriserede psykologer med en stærk kombineret profil fra både erhvervspsykologiske og kliniske opgaver. Det betyder, at vi både forstår de organisatoriske og menneskelige mekanismer og behov, og det afspejler sig i vores opgaveløsning. Vi tager altid udgangspunkt i de individuelle mål, behov og ressourcer hos vores kunder og klienter. Men vi går aldrig på kompromis med vores overbevisning om, at ethvert forbrug af menneskelige ressourcer skal være langtidsholdbart og meningsgivende. Sammen skaber vi værdifulde forandringer til gavn for både det private og det professionelle liv. Mental sundhed er vores passion. 

Du kan læse mere her

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.