Samtaleforløb ved psykolog

– Et individuelt forløb

Samtaleforløb ved psykolog

– Et individuelt forløb

Du er her: Hjem » Mental sundhed » Samtaleforløb ved psykolog

Flere og flere oplever i dag, at det er udfordrende at håndtere de stadigt stigende krav og den kompleksitet, der kendetegner både det private og det professionelle hverdagsliv. I krævende perioder er vanskelige tanker og følelser ofte styrende for det, vi foretager os, og ofte ser vi os selv komme længere og længere væk fra det, der er vigtigt for os.

Genskab overblik og retning for det liv, du har brug for

Vi arbejder hands-on med konkrete værktøjer, som effektivt mindsker belastning og mistrivsel, mens vi øger din evne til at handle aktivt og fokusere på det, der er vigtigt for dig. Vi hjælper dig bl.a. med at genskabe overblikket, finde nye handlemuligheder, håndtere vanskelige tanker og følelser, prioritere restitution, skabe balance på tværs af tilværelsen og håndtere høje krav på en bæredygtig måde. Du vil opleve, at blive skarpere på dine antagelser, valg, adfærd og vaner.

Hvordan foregår det?

Samtalerne foregår i vores lokaler eller online. En samtale har en varighed af 45-50 min. Du får øvelser og værktøjer fra hver samtale, så du kan arbejde videre i dit hverdagsliv og skabe de ønskede forandringer allerede tidligt i forløbet.

Om psykologen

Forløbet varetages af en universitetsuddannet autoriseret psykolog fra Blenstrup & Bisgaard. Vi trækker på mange års erfaring fra både erhvervspsykologiske og kliniske opgaver, og vi arbejder uden skelnen mellem dit private- og professionelle liv. På den måde er du sikret kompetent støtte og vejledning omkring både private og professionelle forhold, hvilket ofte er nødvendigt, da vi tager vores vaner, strategier og adfærd med os på tværs af de roller, som vi besidder. Du kan læse nærmere om os her

Pris

1.100,- pr. samtale

Ved afbud indenfor 24 timer og ved udeblivelser faktureres fuldt honorar. Læs mere her.

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.