Mental sundhed og stresshåndtering

– Et gruppeforløb, 6 sessioner

Mental sundhed og stresshåndtering

– Et gruppeforløb, 6 sessioner

Du er her: Hjem » Mental sundhed » Stresshåndtering i gruppeforløb

Pres gennem længere tid påvirker vores evne til at prioritere, fokusere og træffe valg i forhold til det, der betyder mest for os. Når vi er presset gennem længere tid, oplever vi derfor ofte at komme langt væk fra det, der er virkelig vigtigt. Under længerevarende pres opleves alt som vigtigt, og vi udfordres på vores evne til at sortere og vælge hhv. til og fra. Ofte vil negative tanker og følelser dominere tilværelsen og være styrende for det, vi foretager os. Når det sker, risikerer vi at blive fastholdt i uhensigtsmæssige strategier.

Tag styring på dit liv, ellers gør andre det

På forløbet lærer du at navigere og fokuseret i en hverdag med konstante krav, forstyrrelser og stimuli. Du lærer at restituere på en effektfuld måde, skelne mellem opnåelse og undgåelse, og du styrkes i din evne til at rumme vanskelige tanker og følelser frem for automatisk at lade dig styre af dem. Formålet er, at du kan lade dine handlinger være styret af dine værdier og det, der er vigtigt for dig og det liv, du ønsker.

Sådan foregår det

Vi mødes en gang ugentligt af 2 timer svarende til 2,5 konsultationer pr. gang. Forløbet har en varighed af 6 uger. Forløbet er udviklet med afsæt i ACT, der er en evidensbaseret tilgang. Mellem hver session er der hjemmeopgaver og øvelser, så du får konkret erfaring med netop det, du lærer på forløbet. Som deltager på vores gruppeforløb er der desuden mulighed for tilkøb af individuelle samtaler til reduceret pris efter behov.

Hvem leverer det?

Forløbet varetages af en universitetsuddannet autoriseret psykolog fra Blenstrup & Bisgaard. Vi trækker på mange års erfaring fra både erhvervspsykologi og klinisk psykologi, og arbejder uden skelnen mellem dit private- og professionelle liv. På den måde er du sikret kompetent støtte og vejledning omkring både private og professionelle forhold, hvilket ofte er nødvendigt, da vi tager vores vaner, strategier og adfærd med os på tværs af de roller, som vi besidder. Du kan læse nærmere om os her

Hvor foregår det?

Vi tilbyder forløbet som et åbent forløb med løbende optag hos os i Allerød eller på Frederiksberg, og vi kommer gerne ud til jer, hvis I ønsker et internt forløb afholdt på virksomheden. 

Pris

7.500,- pr. forløb 
Vi ved mange oplever det økonomisk tungt at opsøge professionel og specialiseret hjælp til håndtering af stress. Da det ikke er muligt at få en henvisning via egen læge til stressbehandling i Danmark, er det ikke muligt at få offentligt tilskud til stressbehandling. Derfor har vi udviklet et gruppeforløb, der omfatter de effektive og evidensbaserede modeller og metoder, vi benytter i de individuelle forløb. På den måde får du et forløb svarende til 15 sessioner, men til under halvdelen af prisen på et individuelt forløb.

Honoraret opkræves forud for deltagelse, der ydes ikke godtgørelse ved fravær fra deltagelse.

For professionelle: Hvis samtalerne skal afholdes på virksomheden påregnes 1.500,- pr. besøg. De anførte priser er ekskl. moms. 

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.